Toolbox
Service
2007-04-17 10:43
I alla EdgeCAM ingår en uppsättning med funktioner som är nödvändiga för att ge dig som användare ett komplett CAM system.....
 • Code Wizard
  Skapa egna postprocessorer Med EdgeCAM's enkla wizard. Följ instruktioner, skriv in data om NC-maskinen.
 • Job Manager
  Dokumentera beredningar enkelt, presenteras i Internet Explorer.
 • Menyer
  EdgeCAM's menyer kan anpassas helt efter eget behov. Menyval och ikoner kan anpassas. Olika menyer för olika användare eller applikationer. Likaså kan man ha olika menyer för svarvning och fräsning. Allt för att göra arbetet så enkelt som möjligt.
 • PDI/PCI
  PCI ger dig som användare oanade möjligheter att anpassa EdgeCAM genom att skapa Makron. För familjedetaljer är det mycket enkelt att skapa parametriska makron. Programmera detaljerna genom att svara på frågor. För mer avancerade anpassningar finns PDI. Skriv ett program i C++ som utför de specialfunktioner Du behöver.
 • Kommunikation
  I alla EdgeCAM system ingår kommunikation via rs232 snittet. Med hjälp av "comms wizard" ställs alla parametrar för överföringen in på ett mycket enkelt sätt. Konfigurationer för olika NC-system ingår liksom en omfattande beskrivning.
 • Verifiera
  I alla EdgeCAM system ingår Verify Lite. Simulerar solida verktyg i solid detalj. Kontrollera kollisioner.
 • Editera
  I alla EdgeCAM system ingår en kraftfull NC-editor. Redigera NC-kod enkelt genom att Klippa och klistra, ta bort, byta ut, numrera om, ta bort/lägg till blocknummer. För att göra läsbarheten bästa möjliga formateras innehållet i olika färg. Jämförelse av NC-program är inbyggt i EdgeCAM's NC-editor. Editorn klarar dessutom av att göra omräkningar.
 • Verktygskatalog
  För enkel och logisk hantering av verktyg kan man bygga upp sin egen verktygskatalog. Verktyg ritas automatiskt av EdgeCAM genom att verktyg skapas enligt ISO standard skriv t ex PDJNL och EdgeCAM skapar rätt verktygshållare.
 • Skärdata - teknologi
  Med EdgeCAM's "Teknologiassisten" kan man bygga upp sin egen standard för skärdata. De material och verktygsdata som finns med är helt öppna. Verktygsdata från Sandvik Coromant, Seco, Kennametal mfl ingår.
Senast uppdaterad 2007-05-21 18:26
 
 

Sök

Kundinloggning

Logga in med Kundnummer och Postnummer. Kontakta oss om du saknar dessa uppgifter.