Edgecam Workflow

Arbeta logiskt

Workflow fem enkla och logiska steg som ger CAM-systemets alla fördelar samtidigt som programmeringstiden reduceras kraftigt.

Workflow ingår som standard i alla Edgecam!
 

Edgecam Workflow fem-stegs metod

 

1. Läs in solid som ska bearbetas. 

2. Ange, nollpunkt, ämne, fixtur och maskin. 

3. Identifiera features automatiskt 

4. Edgecams Planning Board ger ett förslag till operationsföljd, ändra ordningen vid behov, när du är klar skapar Edgecam verktygsbanor. 

5. Generera NC-program 


Tack vare logiken och flexibiliteten är Workflow ett utmärkt verktyg för att snabbt och enkelt ta fram underlag till tidskalkyler och prissättning.
Med Edgecams Toolstore innehållande verktyg och materialdata kan Workflow välja de rätta verktygen för vald material och maskin vilket sparar mycket tid under programmering. Samtidigt som det säkerställer att all bearbetning som programmeras utförs på ett konsekvent sätt.

Edgecam Workflow är standard i Edgecam.

Odoo - Sample 1 for three columns Logisk arbetsföljd

Workflow jobbar strukturerat i ett helt logiskt flöde med optimalt användande av befintliga data.

Odoo - Sample 1 for three columnsTillgängligt

Startar från Edgecams Launcher.

Odoo - Sample 1 for three columnsStarta
Välj fil att bearbeta och typ av operation.
Odoo - Sample 2 for three columns Rigga

Välj lämplig maskin, ämne och fixtur.

 

Odoo - Sample 2 for three columns Fräsning

Samma enkla metodik för fräs och svarv

Odoo - Sample 2 for three columns Svarvning

Samma enkla metodik för fräs och svarv

Workflow

Videos

Edgecam Workflow
Ett unikt arbetssätt för smidgast möjliga programmering av CNC-maskiner.

 
 
 
 
 
 

Du finner mer och kompletterande information om
Edgecam hos Hexagon Manufacturing Intelligence.


Öppnas i ny flik och är på engelska.