Edgecam WorkXplore

Visualisera och analysera

Edgecam WorkXplore är det ideala verktyget för att kunna analysera CAD-modeller utan tillgång till det ursprungliga CAD-systemet. Med ett gränssnitt som är lätt att ära och använda ger WorkXplore både sällananvändare och mer frekventa användare ett utmärkt verktyg för utforskning av alla typer av 2D/3D CAD filer.

Odoo - Sample 1 for three columnsÖppet

Brett urval av CAD interface är tillgängliga:
Catia V5, Catia V4, Unigraphics, Parasolid, Pro/E, SolidWorks, Solid Edge, Cadds, IGES, STEP, Unisurf, STL (binär och ASCII), VRML, ISO toolpaths, DXF, DWG, HPGL.

Edgecam WorkXplore ger användare möjlighet att lägga till sina egna noteringar och markeringar i CAD-modellen på så kan användare direkt applicera gjorda iakttagelser som är viktiga å ett eller annat sätt inför kommande operationer.

Odoo - Sample 1 for three columns Mäta

WorkXplore inkluderar flera funktioner för både 2D och 3D mätning direkt på CAD-modellen. För att underlätta ingår en uppsättning fördefinierade urvalsmetoder såsom punkt, 2D entitet, plan eller yta.

Kontrollpunkter kan enkelt överföras till mätmaskiner eller CNC-maskiner för kontrollmätning av tillverkade detaljer.


Odoo - Sample 1 for three columns Analysera

Edgecam WorkXplore innehåller flera verktyg för analys av CAD-modeller. Verktyg som underlättar till exempel förberedelse av detalj för produktion.

Analysfunktionerna är mycket snabba och smidiga att använda de är dessutom funktioner som inte alla CAD-system erbjuder. 

Dynamisk sektionering  är en användbar funktion för att analysera en detalj eller sammanställnings innanmäte. Planet för sektionering kan styras i flera riktningar för att ge rätt analys, sektioneringen kan exporteras för efterarbete i annat system.

Analys av radier och ytor är av stor vikt för att kunna göra en korrekt uppskattning av produktionspris bearbetningstid. Den färgning som görs av WorkXplore sker automatiskt och ger god visualisering av en detaljs egenskaper.

Beräkning och visualisering av släppningar och underskär sker mycket snabbt liksom jämförelse mellan två versioner av en modell. Skillnader  och släppningar illustreras tydligt med olika färger.


Odoo - Sample 2 for three columns Struktur

För god visualisering kan lämplig struktur läggas på modellen.

WorkXplore

Videos