Klicka på registrera för att boka din plats

Edgecam användarträff 2019

Den årliga träffen för användare av Edgecam ingår i en kedja av händelser och evenemang som alla har som syfte att stärka er som användare av Edgecam.

Vårt genomgående tema - Fakta - Inspiration - Nöje - bygger på att du som träffar oss i olika situationer och miljöer alltid ska kunna få med dig ny Fakta om Edgecams olika funktioner. Information som vi tror och hoppas ger er Inspiration att utveckla era egna metoder. Vi kan dessutom lova att det är ett Nöje att utbyta idéer och erfarenheter med andra Edgecam användare.

 
 
Following content will appear on all events