Framtidens verkstad - Kiruna

Samhällets snabba förändring mot digitalisering, automatisering och globalisering påverkar i högsta grad tillverkningsindustrin i Sverige. Den utmaning som dagens företag står inför är att använda den teknologiska utvecklingen för att vara fortsatt konkurrenskraftig, genom effektiviserade flöden drivna av kvalitet.

Sandvik Coromant, Hexagon Manufacturing Intelligence och Edge Technology bjuder nu in till ett gemensamt evenemang där deltagarna visas exempel på hur smart data kan användas genom hela produktionsflödet för att minimera slöseri med resurser, tid och data – och helt enkelt bli mer lönsam.

Odoo • Text and Image