Välkommen till öppethus i Katrineholm

Automatiserad kortserietillverkning

Under en hel dag kommer via på plats hos DIBO produktionspartner och presentera våra lösningar. Det kommer även vara flera intressanta seminarium om automatiserad kortserietillverkning.

Odoo • Text and Image
Following content will appear on all events