Introduktion till evenemanget

SupplyPoint ETUX 2020


Vi har nöjet att bjuda in dig till en dag med fokus på Supplypoint. Vi träffas i våra lokaler i Värnamo för en dag innehållande information om nyheter inom SupplyPoint både avseende programvara och hårdvara.

Inte nog med det, ETUX är en fantastisk plattform för att nätverka med andra användare, utbyta idéer och erfarenheter.

På plats kommer ni får ta del av en användares erfarenheter efter att de infört SupplyPoint i deras produktion.

Vidare kommer Mark Peers CD för SupplyPoint att ge en presentation om företaget och framtiden. Dessutom kan ni ta del av vår IT-ansvarige Anders Liljas tankar och ideer kring bland annat databaser och integration.

Clarico-Text-Image
Following content will appear on all events