Tech Days Sandvik Coromant

Tech Days

Välkommen till Sandvik Coromant Center i Sandviken för att stifta bekantskap med världsledande företag inom svensk industri. Här hålls demonstrationer och presentationer som visar att vi, tillsammans med er, kan fortsätta se till att svensk industri är i framkant och hur vi gemensamt kan forma framtiden.​

Mossvägen 10

3 dagar

Following content will appear on all events