LID / ECTC LAGERAUTOMAT

Den flexibla lagerlösningen

LID- en flexibel skåp lösning där lådor med låsta lock ligger i lådor.  Ett LID skåp kan innehålla upp till 432 lådor. Skåpet kan användas fristående eller som en utbyggnad av till exempel ett 28Level skåp.


I kombination med ett 28Level skåp används normalt LID som ett skåp i det vi benämner säkerhetsklass B. I denna säkerhetsklass plockas rätt vara i önskat antal. Den något lägre säkerhetsklassen jämfört med 28Level  beror på att i normalfallet förvaras ett större antal varor i varje låda i ett LID till exempel en burk med tabletter eller en ask med vändskär. Vid utplock tömmer man inte lådan utan  anger det antal som plockas.


LID skåpet är byggt i stål för att vara mycket stabilt och robust. Låsmekanismen är kraftigt  och kan endast forceras med hjälp av kraftigt våld och verktyg. LID är en optimal lösning för säker hantering av varor i större volymer. För enstyckshantering är 28Level en mer ekonomisk lösning.


Dimensioner

Lagerautomaten kan med fördel byggas ut vartefter behovet förändras. Ett system kan omfatta 10 st LID dvs totalt 4320 lådor.  LID skåpet är 800mm brett och finns i två olika djup 525mm respektive 750mm. Skåpets höjd är från 800mm Lådorna finns i två storlekar 100mm och 150mm höjd.

Varje låda kan innehålla upp till 36 insatslådor. 


Tillgänglighet

Funktionen i LID styrs av SupplyPoints programvara så att hela skåpet är låst. När ett utplock ska göras frigörs den låda i vilken vald vara ligger och en ljussignal indikerar lådan. Den insatslåda som innehåller varan tänds och kan öppnas genom ett lätt tryck på lådan.


Ergonomi

Lådorna är lätta att öppna och kan greppas från två håll. De löper lätt i teleskopskenor.

Några exempel på funktioner

Rekonfigurerbar
Skåpet kan enkelt och snabbt konfigureras om efter behov. 

Säkerhet
Lagrade artiklar är inte synliga utifrån. Utplock ur automaten kan endast ske efter inlogg genom användningen av användarnamn, lösenord, biometrisk identifiering, kortläsare eller en kombination av dessa alternativ. Lådorna och deras lås är av hög hållfasthet och kan inte öppnas utan bruk av kraftigt våld och brytverktyg. 

Manuell öppning
I en situation då lagerautomaten blivit strömlös kan manuell öppning användas för att plocka en lagrad artikel. Den manuella öppningen är  enkel att använda och lättillgänglig men säkrad med ett dubbelt nyckelsystem. 

Framtidssäker
Utvecklad och utformad för att även hantera RFID och annan extra utrustning.

Diagnostik
Maskinen har en diagnostikport, vilket underlättar och ger möjlighet till fjärrstyrd diagnos och support.

Effektiv
Utplock från flera lådor kan ske samtidigt för att minimera tiden för utplock av större kvantiteter. 

Lätt att hitta
Utplock av valda varor sker mycket snabbt och enkelt tack vare LED som indikerar i vilken låda varan ligger.

Spårbarhet
Alla transaktioner loggas med fullständiga och önskade uppgifter. Det ger er mycket god uppfattning om förbrukning på varje kostnadsställe. 

LID / ECTC med säkerhetsklass b

Utbyggnad

Lagerautomaten kan enkelt byggas ut och kombineras med övriga SupplyPoint automater. All lagerhantering sker i samma logiska och lättanvända programvara.

Utbyggnad av LID/ECTC