LID / ECTC

 

 

SupplyPoint LID / ECTC

En komplett lösning för säker och smidig hantering av varor i lager.

LID- en flexibel skåp lösning där lådor med låsta lock ligger i lådor.  Ett LID skåp kan innehålla upp till 432 lådor.
Skåpet kan användas fristående eller som en utbyggnad av ett 28Level skåp.

 

Säkerhet
I kombination med ett 28Level skåp används normalt LID som ett skåp i det vi benämner säkerhetsklass B. I denna säkerhetsklass plockas rätt vara i önskat antal. Den något lägre säkerhetsklassen jämfört med 28Level  beror på att i normalfallet förvaras ett större antal varor i varje låda i ett LID till exempel en burk med tabletter eller en ask med vändskär. Vid utplock tömmer man inte lådan utan  anger det antal som plockas.

 

Skalbart
LID kan med fördel byggas ut vartefter behovet förändras. Ett system kan omfatta 10 st LID dvs totalt 4320 lådor. 

 

Dimensioner
LID skåpet är 800mm brett och finns i två olika djup 525mm respektive 750mm.
Skåpets höjd är från 800mm Lådorna finns i två storlekar 100mm och 150mm höjd.

 

Kanaler
Varje låda kan omfatta upp till 36 insatslådor. 

 

Stabilt
LID skåpet är byggt i stål för att vara mycket stabilt och robust. Låsmekanismen är kraftigt  och kan endast forceras med hjälp av kraftigt våld och verktyg.

 

Tillgänglighet
Funktionen i LID styrs av SupplyPoints programvara så att hela skåpet är låst. När ett utplock ska göras frigörs den låda i vilken vald vara ligger och en ljussignal indikerar lådan. Den insatslåda som innehåller varan tänds och kan öppnas genom ett lätt tryck på lådan.

 

Ergonomi
Lådorna är lätta att öppna och kan greppas från två håll. De löper lätt i utrymmes sparande teleskopskenor.

 

Ekonomi
LID är en optimal lösning för säker hantering av varor i större volymer. För enstycks hantering är 28Level mer ekonomisk.

 

 

Några exempel på funktioner

    

Rekonfigurerbar
Skåpet kan enkelt och snabbt konfigureras om efter behov. 

 

Säkerhet
Lagrade artiklar är inte synliga utifrån. 
Utplock ur automaten kan endast ske efter inlogg genom användningen av användarnamn, lösenord, biometrisk identifiering, kortläsare eller en kombination av dessa alternativ. 

Lådorna och deras lås är av hög hållfasthet och kan inte öppnas utan bruk av kraftigt våld och brytverktyg. 

 

Manuell öppning
I en situation då lagerautomaten blivit strömlös kan manuell öppning användas för att plocka en lagrad artikel. Den manuella öppningen är  enkel att använda och lättillgänglig men säkrad med ett dubbelt nyckelsystem. 

 

Framtidssäker
Utvecklad och utformad för att även hantera RFID och annan extra utrustning.


Diagnostik
Maskinen har en diagnostikport, vilket underlättar och ger möjlighet till fjärrstyrd diagnos och support.

 

Effektiv
Utplock från flera lådor kan ske samtidigt för att minimera tiden för utplock av större kvantiteter. 

 

Lätt att hitta
Utplock av valda varor sker mycket snabbt och enkelt tack vare LED som indikerar i vilken låda varan ligger.

 

Spårbarhet
Alla transaktioner loggas med fullständiga och önskade uppgifter. Det ger er mycket god uppfattning om förbrukning på varje kostnadsställe.
 

Odoo text and image block
Odoo text and image block
Odoo text and image block

Utbyggnad

Lagerautomaten kan enkelt byggas ut och kombineras med övriga SupplyPoint automater. All lagerhantering sker i samma logiska och lättanvända programvara.
Odoo text and image block

SupplyPoint 28Level Video