45 timmar!
Stor tidsbesparing med Waveform

Många detaljer, kritiska komponenter

Så mycket sparar en av Storbritanniens ledande tillverkare av kugghjul på ett parti om 30 kugghjul. Företaget beläget i Stoke Mandeville sparar en hel veckas produktionstid på en sats om 30 kugghjul i härdat verktygsstål. De jobbar mest med små och medelstora volymer av kugghjul och växlar.

Den stora tidsbesparingen uppnår de genom att använda EDGECAM Waveform fräsning.

Verkställande direktör Reece Garrod säger att de vanligtvis tillverkar partier på upp till 200 växlar, till kunder inom flera olika industrier som flyg, motorsport, medicin och undervatten.  Inom flygindustrin är det delar att kontrollera vingklaffar. Kam- och kuggväxlar till motorsport, tillsammans med sekventiell växellåda och klippaggregat till fordon från JCB och Caterpillar.

De provade EDGECAM Waveform Roughing Strategy i H13 verktygsstål med hårdhet om Rockwell på mellan 53 och 58. Provet gjorde på ett parti om 30 kugghjul där varje enskild fräsoperation per detalj normalt tog cirka 2 timmar.

Dominic Prinsloo som är tekniskchef förklarar att Waveform skar ned de två timmarna till endast 29 minuter. De bearbetade med en åtta procent överlapp, 6 800 varv och 2,8 meter per minut i matningshastighet. Det innebar att vi totalt sparade hela 45 timmars bearbetning.
Han fortsätter att berätta att hela partiet bearbetades med en enda 16 mm fräs. Vilket innebar betydligt lägre kostnader för verktyg. Han påpekar att de kunde ha pressat deras 4-axliga Matsuura VX1000 ännu hårdare men valde att optimera på denna nivå. Mycket tack vare att de kunde låta bearbetningen gå obemannat, det innebar att operatören kunde sköta ytterligare en maskin vilket gav ytterligare förbättrad effektivitet.

Företagets intresse för EDGECAM väcktes på en mässa 2015. Vi den tidpunkten programmerades maskinerna direkt på styrsystemet. EDGECAM ingår nu i ett tredelat programmeringssystem, enstaka enklare program görs fortfarande direkt i maskinens styrsystem, likaså skriver de enkla ISO-program off-line. Till 60% av all programmering använder de EDGECAM för att skapa program till ett antal Doosan och Mazak svarvar och 4-axliga Matsuura och Haas fräsmaskiner. Utöver att dramatiskt minska tiden för programmering, riggning och bearbetning hjälper EDGECAM till med styrning av matning och varvtal. Bearbetningen sker i en rad olika material, bland annat rostfritt stål, kolstål, hårdhärdade verktygsstål, dessutom Inconel och titan. EDGECAM förmåga att optimera och styra skärdata har visat sig vara ovärderlig.

Reece Garrod säger att maskinoperatörerna är angelägna att jobba med EDGECAM. "På begäran från dem har vi nyligen börjat använda EDGECAM till vår Agie Charmilles trådgnist. De hade sett fördelarna som EDGECAM gett till svarv och fräsoperationerna. Trådgnistning står för cirka tio procent av vår verksamhet. Vi använder det huvudsakligen till verktyg, jiggar och fixturer speciellt för motorsport. Området växer inom växlar, när det är lämpligt gnistar vi kuggar, kilspår och splines.

På frågan hur företaget använder EDGECAM, säger Dominic Prinsloo, att han mottar kundens STEP-fil - normalt i färdig storlek – en fil som han importerar i Part Modeler. EDGECAMs 3D-CAD som är utformad för snabb och enkel konstruktion eller modifiering av solida modeller. "Vi redigerar modellen till våra toleranser för slipning och roterar profilen för att göra en färdig detalj som vi kan använda för att svarva. Vi laddar ämnesmodellen i det här skedet och tittar på features.”

EDGECAM används också i början av en första förfrågan. "Det är nu en viktig del i vårt offertarbete. När kunderna ger oss en STEP-fil av de kugghjul som de vill att vi ska göra, ger EDGECAM oss en tillförlitlig cykeltid. "

För att ytterligare effektivisera arbetar de med att ta in PCI mallar i “planningboard” vilket är speciellt användbart på två sätt. Lagra vanliga verktygsbanor att återanvända på andra detaljer och kopiera specifika bearbetningsinstruktioner från en detalj till en annan. På så sätt genererar vi exakta skärdata oavsett vilket material vi bearbetar i.


Sammanfattningsvis säger Reece Garrod “Vi tittade ursprungligen på EDGECAM för att hjälpa oss att utvecklas i vår "lean" resa. KPI’er visade att vår största ineffektivitet fanns inom programmeringstid, både för fräsning och svarvning, tillsammans med riggningstider och cykeltider. Offlineprogrammering såg ut som det bästa sättet att övervinna det.
Vinsten av att investera i EDGECAM är att dessa tidsförluster har minimerats."

Programmera toleranssatta detaljer
Edgecam underlättar programmering av toleranssatta detaljer ytterligare