EDGECAM

Ledande CAM-system inom 
Fräsning | Svarvning | Trådgnistning | Probning | DesignFräsning

Funktionaliteten i Edgecam fräsning gör programmering intuitiv och rationell.


Svarvning

Funktionaliteten i Edgecam svarvning gör programmering intuitiv och rationell.


Trådgnistning

Funktionaliteten i Edgecam trådgnistning gör programmering intuitiv och rationell.


Designer

Edgecam Designer fyller luckan mellan CAD och CAM. Utvecklad för enkel och intuitiv utformning av fixturer till modifiering och reparation av modeller. Edgecam Designer är den optimala lösning för att flytta geometrier från konstruktion till produktion.


Inspect

Edgecam Inspect kombinerar mättekniskt expertkunnande från Hexagon Manufacturing Intelligence med Vero Softwares omfattande kunskaper inom programmering.WorkXplore

Edgecam WorkXplore är det ideala verktyget för att kunna analysera CAD-modeller utan tillgång till det ursprungliga CAD-systemet.
Waveform

Bearbetningstiden blir kortare samtidigt som verktygen håller längre.  

 


Workflow

Workflow fem enkla och logiska steg som ger CAM-systemets alla fördelar samtidigt som programmeringstiden reduceras kraftigt.


Toolbox

Toolbox för maximerad produktivitet.
Ta kontakt med oss idag

Vi finns i Sala, Stockholm och Värnamo

Edgecam Workflow

En ny flödesorineterad metodik för logisk och intuitiv programmering av CNC-maskiner.


Edgecam system är alltid kompletta. 

Oavsett om det är system för svarvning eller fräsning eller kombinationen som vi benämner Production.

 

 

Svarvning

Från 2-axlig till flerfunktionsmaskiner med 4 verktygsbärare och 2 spindlar.


Fräsning

Från 2½ axlig till 5-axlig simultan fräsning.


Production

en kombination av svarvning och fräsning.Edgecam Solid CAD/CAM i fyra nivåer.  

Essential | Standard | Advanced | Ultimate är de fyra nivåerna.
Anpassade för att bäst passa era aktuella behov. I takt med att era behov förändras kan ni enkelt uppgradera för att å utökad funktionalitet.

 

Essential

2 och 2½ axliga system

Standard

Inkluderar C&Y axel i svarv och 4-5 axlig indexerande bearbetning i fräsning.

Advanced

Kompletterar svarvning med B-axel och dubbla verktygsbärare. Hanterar även svarv med dubbla spindlar. Fräsning kompletteras med friformsfräsning, adaptiv matning och avancerade borrcykler.

Ultimate

För svarvar med 3 eller 4 verktygsbärare, inkluderar även avancerad friformsfräsning och simultan B-axel svarvning.Fräsning kompletteras med avancerad friformsfräsning, pencil mill och utökad kontroll av kontaktvinkel.

Optioner

 

I våra Edgecamlösningar har vi valt att erbjuda system med ett par optioner inkluderade som standard.  Det finns ändock ett antal valbara funktioner som långt ifrån alla har behov för.

Några av dessa optioner är:

  • Solid Machinist for Creo / Solid Machinist for Granite Edgecam / Solid Machinist for NX / Solid Machinist for Catia V5

  • Edgecam Inspection Module / Renishaw Probing Edgecam  

  • 4-Axis Simultaneous Milling / Advanced 5-Axis Simultaneous Milling / Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling 

  • Multi Task Machine Options / Edgecam Tombstone Manager


Toolbox ingår i alla Edgecam

Close


Close