Edgecam

Ledande CAM-system inom

Fräsning | Svarvning | Trådgnistning | Probning | Design

Edgecam Workflow

En ny flödesorineterad metodik för logisk och intuitiv programmering av CNC-maskiner.

 
 


Edgecam system är alltid kompletta. 

Oavsett om det är system för svarvning eller fräsning eller kombinationen som vi benämner Production.

 

 

Svarvning

Från 2-axlig till flerfunktionsmaskiner med 4 verktygsbärare och 2 spindlar.


Fräsning

Från 2½ axlig till 5-axlig simultan fräsning.


Production

en kombination av svarvning och fräsning.Edgecam Solid CAD/CAM i fyra nivåer.  

Essential | Standard | Advanced | Ultimate är de fyra nivåerna.
Anpassade för att bäst passa era aktuella behov. I takt med att era behov förändras kan ni enkelt uppgradera för att å utökad funktionalitet.

 

Essential

2 och 2½ axliga system

Standard

Inkluderar C&Y axel i svarv och 4-5 axlig indexerande bearbetning i fräsning.

Advanced

Kompletterar svarvning med B-axel och dubbla verktygsbärare. Hanterar även svarv med dubbla spindlar. Fräsning kompletteras med friformsfräsning, adaptiv matning och avancerade borrcykler.

Ultimate

För svarvar med 3 eller 4 verktygsbärare, inkluderar även avancerad friformsfräsning och simultan B-axel svarvning.Fräsning kompletteras med avancerad friformsfräsning, pencil mill och utökad kontroll av kontaktvinkel.

Optioner

 

I våra Edgecamlösningar har vi valt att erbjuda system med ett par optioner inkluderade som standard.  Det finns ändock ett antal valbara funktioner som långt ifrån alla har behov för.

Några av dessa optioner är:

  • Solid Machinist for Creo / Solid Machinist for Granite Edgecam / Solid Machinist for NX / Solid Machinist for Catia V5

  • Edgecam Inspection Module / Renishaw Probing Edgecam  

  • 4-Axis Simultaneous Milling / Advanced 5-Axis Simultaneous Milling / Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling 

  • Multi Task Machine Options / Edgecam Tombstone Manager


Toolbox ingår i alla Edgecam


2

Nya versioner per år

1

Utvecklas av världens
ledande CAM leverantör

4

Fräsning / Svarvning /
Trådgnistning / Mätning

4

Designer / WorkXplore /

Job Manager / WaveformClose


Close

Fräsning

 

Fräsning

Ett system för all fräsning

Mer om Edgecam fräsning

Svarvning

 

Svarvning

Inklusive flerfunktionsmaskiner

Mer om Edgecam svarvning

Trådgnistning

 

Trådgnistning

Komplett

Mer om Edgecam Trådgnistning

Designer

 

Designer

CAD för produktion

Mer om Edgecam Designer

Inspect

 

Inspect

Mät direkt i maskinen

Mer om Edgecam Inspection

WorkXplore


WorkXplore

Analysera modeller

Mer om Edgecam WorkXplore

Waveform

 

Waveform

  Optimerad fräsning och svarvning

Mer om Edgecam Waveform

Workflow

 

Workflow

  CAM-beredning

Mer om Edgecam Workflow

Toolbox

 

Toolbox

  Job Manager / Strategy Manager

    Mer om Edgecam Toolbox