Inspection


Edgecam Inspection

En komplett lösning för programmering av mätning i maskin.

Edgecam Inspect kombinerar mättekniskt expertkunnande från Hexagon Manufacturing Intelligence med Vero Softwares omfattande kunskaper inom programmering. 

Edgecam Inspect är en komplett lösning för dig som söker en miljö att snabbt och enkelt programmera mätoperationer i bearbetningsmaskiner.
Såväl probemätning av färdig detalj som mätning efter deloperation för efteföljande bearbetning med eller utan kompensering är möjlig med Edgecam Inspect.

Edgecams användargränssnitt är utvecklat för att erbjuda användare en intuitiv arbetsplats. För den nye användaren innebär det att dialoger och flöden är logiska och tydliga vilket gör arbetet enklare och smidigare. Den lite mer vane användaren har samma nytta av det smidiga arbetssättet Edgecam erbjuder dessutom kan användaren anpassa dialoger och metodik helt efter det egna arbetssättet. 


Odoo - Sample 1 for three columnsProbe

Flera möjligheter för kalibrering av probe tillgängliga för användaren.

Odoo - Sample 1 for three columnsTaggar

Edgecam erbjuder flera olika metoder för obemannad produktion.
De maskiner som är utrustade med automatisk trådmatning söker man ofta köra obemannat så långt som möjligt. För att programmera dessa operationer erbjuder Edgecam en rad olika metoder för hantering av restmaterial och taggar. Olika metoder så att användare själv kan välja den för dem mest gynnsamma metoden.
Odoo - Sample 1 for three columns Programmering

Edgecam Inspect ger användaren en idealisk miljö för programmering av mätning med probe i maskinen. I en och samma miljö programmeras såväl mätoperationer som de skärande operationerna.


Odoo - Sample 2 for three columns Mätmetoder

Ett flertal metoder för mätning av detaljer erbjuds.

Punkter och punktmönster kan mätas, likaså kan plan, lägen, tjocklek invändiga och utvändiga radier dessutom kan vinklar mätas.

Några exempel på funktioner

    

  • Kalibrerings metoder

  • Ej probeberoende

  • Rapporter

  • Flera olika styrsystem

  • Anpassningsbar

  • Mätmetoder

Odoo text and image block

Edgecam Inspect
Se gärna å denna video som illustrerar hur Edgecam Inspect används för programmering av mätning med probe i maskiner.

 

 

Du finner mer och kompletterande information om
Edgecam hos Hexagon Manufacturing Intelligence.


Öppnas i ny flik och är på engelska.