tRÅDGNISTNING I eDGECAM

EN KOMPLETT LÖSNING FÖR PROGRAMMERING AV TRÅDGNISTOPERATIONER.

tRÅDGNISTNING I EDGECAM TAR ER PRODUKTION TILL NÄSTA NIVÅ

Funktionaliteten i Edgecam trådgnistning gör programmering intuitiv och rationell. Oavsett om det är 3D modeller (solider) eller 2D modeller (trådgeometri) är Edgecam rätt verktyg för programmering av såväl 2 axliga som 4 axliga trådgnistmaskiner. Edegcam hanterar även en roterande 5,e axel.  


Edgecams användargränssnitt är utvecklat för att erbjuda användare en intuitiv arbetsplats. För den nye användaren innebär det att dialoger och flöden är logiska och tydliga vilket gör arbetet enklare och smidigare. Den lite mer vane användaren har samma nytta av det smidiga arbetssättet Edgecam erbjuder dessutom kan användaren anpassa dialoger och metodik helt efter det egna arbetssättet. 


Edgecam erbjuder flera olika metoder för obemannad produktion. De maskiner som är utrustade med automatisk trådmatning söker man ofta köra obemannat så långt som möjligt. För att programmera dessa operationer erbjuder Edgecam Trådgnistning en rad olika metoder för hantering av restmaterial och taggar. Olika metoder så att användare själv kan välja den för dem mest gynnsamma metoden.

Feature Finding

Feature Finder identifierar automatiskt de områden i en solid som lämpliga att bearbeta. Features kan vara både 2D och 3D.  Features uppdateras automatiskt om soliden modifieras.


Bearbetningsstrategier

Fördefinierade strategier ingår i Edgecam trådgnistning så att maskiner kan köras med optimal metod 

oavsett bemanning eller ej. 

  • Flera metoder för varibla konor

  • Extra M-koder som ‘Stop/Optional stop’, ‘Power on/off’ and ‘Wire cut/Thread’

  • Automatiskt starthål

  • Funktion för att eliminera ‘witness marks’

  • Automatisk inmatning och utmatning för rampning av kraft. 


Edgecam Trådgnistning

Intresserad av en demo?

Kontakta oss så berättar vi mer.

POSTPROCESSOR dATABAS

Stort urval av maskinspecifika postprocessorer ingår till maskiner från ledande tillverkare som:

Agie Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu och Mitsubishi.

Teknologier ingår likaså till dessa maskiner. Dessutom ingår JOB/Script filer till Agie and CMD filer till Charmilles. 

TRÅDGNISTNING I EDGECAM

Se gärna videon som visar Edgecam smart cycle i trådgnistning.


Intresserad av att veta mer om vad Edgecam kan göra för din verksamhet?

Kontakta oss för en demo här.

För fler videos om Edgecam, besök vår YouTube-kanal