Trådgnistning 

En komplett lösning för programmering av trådgnistoperationer. 

Funktionaliteten i Edgecam trådgnistning gör programmering intuitiv och rationell. Oavsett om det är 3D modeller (solider) eller 2D modeller (trådgeometri) är Edgecam rätt verktyg för programmering av såväl 2 axliga som 4 axliga trådgnistmaskiner. 


Edgecams användargränssnitt är utvecklat för att erbjuda användare en intuitiv arbetsplats. För den nye användaren innebär det att dialoger och flöden är logiska och tydliga vilket gör arbetet enklare och smidigare. Den lite mer vane användaren har samma nytta av det smidiga arbetssättet Edgecam erbjuder dessutom kan användaren anpassa dialoger och metodik helt efter det egna arbetssättet. 


Edgecam trådgnistning profile feature

TaggarEdgecam erbjuder flera olika metoder för obemannad produktion.
De maskiner som är utrustade med automatisk trådmatning söker man ofta köra obemannat så långt som möjligt. För att programmera dessa operationer erbjuder Edgecam en rad olika metoder för hantering av restmaterial och taggar. Olika metoder så att användare själv kan välja den för dem mest gynnsamma metoden.
Edgecam wire rapid move

Feature FindingFeature Finder identifierar automatiskt de områden i en solid som lämpliga att bearbeta. Features kan vara både 2D och 3D.  Features uppdateras automatiskt om soliden modifieras.

Bearbetningsstrategier

Fördefinierade strategier ingår så att maskiner kan köras med optimal metiod oavsett bemanning eller ej. 

 • Flera metoder för varibla konor

 • Extra M-koder som ‘Stop/Optional stop’, ‘Power on/off’ and ‘Wire cut/Thread’

 • Automatiskt starthål

 • Funktion för att eliminera ‘witness marks’

 • Automatisk inmatning och utmatning för rampning av kraft. 

   

Postprocessor Databas

Stort urval av maskinspecifika postprocessorer  ingår till maskiner från ledande tillverkare som:

Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu och Mitsubishi.

Teknologier ingår likaså till dessa maskiner. Dessutom ingår JOB/Script filer till Agie and CMD filer till Charmilles.

Några exempel på funktioner

    

 • Edgecam Part Modeler - Parasolidbaserad 3D CAD

 • Associativ bearbetning av solider  Avancerad NC-editor

 • Kommunikationsprogram skicka program till/från CNC-maskin via RS232 (freeware)

 • Automatisk dokumentbyggare, ställblad mm 

 • CAD gränssnitt,

 • Maskinsimulering

 • Postprocessorer inkluderade i systemet.

 • Teknologi

 • Strategier

 • Automatisk uppdatering av ämne

 • Automatisk restbearbetning

 • Användarvänliga dialoger

 • Total kontroll över verktygsbanor 

 • Stort urval av inställningsmöjligheter för optimal verktygskontroll

Edgecam trådgnist detalj

Edgecam Trådgnistning
Se gärna videon som visar Edgecam smart cycle i trådgnistning.