NCSIMUL

Verifiering, simulering och optimering av CNC-kod

Med 20 års utveckling i bagaget är NCSIMUL det kraftfullaste och den mest användarvänliga simuleringsprogram på marknaden. Det handlar inte bara om att granska tecken i koden, utan även att utföra kollisionskontroll, ha koll på maskinbegränsningar samt optimering av kod.


NCSIMUL är en viktig del av industri 4.0 där ett av kraven säger att det ska finnas en s.k. "digital tvilling". Det innebär att det finns en digital kopia av maskinen. På så sätt går det att simulera programmen innan ni trycker på start-knappen.

NSCIMUL är en mjukvara vars fokus är att minska produktionskostnader. I och med att man verifierar kod i en digital kopia av en fysisk maskin som man har till förfogande, är NC-koden redan testad i maskinen innan man fört över koden till maskinen. Detta leder till kortare ställtider och säkrare produktion. Behov av att nyttja dyrbar maskintid för igångkörning minskar drastiskt.


NCSIMUL är en avancerad simuleringsmjukvara som hanterar allt gällande fräsning, borrning och svarvning från enkel 3-axlig bearbetning till avancerade flerkanaliga maskiner. I och med att det är en exakt kopia av maskinen som används i NCSIMUL, är det en verifiering av koden i rätt miljö beträffande maskinbegränsningar, verktyg samt material. 


I samma miljö som du verifierar koden har du också möjlighet att optimera koden gällande matningar och luftskär för att minska maskintiden.

 
 

Vanliga utmaningar

  • Skriva om gamla verktygsbanor till andra maskiner utan omprogrammering

  • Dyrbar tid för att komma igång med maskinkörning

  • Ineffektiv kod som tar dyrbar maskintid från produktion.

Lösningar med NCSIMUL

  • Enkel förflyttning av bearbetning från en maskin till en annan utan att behöva omprogrammera

  • Genom verifiering av kod utanför maskinen minskar vi ställtiderna

  • Optimera kod genom öka matning vid luftskärning.

Samarbetet mellan produktionstekniker och operatörspersonal är viktigt. Därför finns en dokumentationslösning som är totalt anpassningsbar för just era behov. Här finns information om maskin, ställdata på verktyg, bearbetningstider samt fixturering.

 

NCSIMUL MACHINE är en fristående mjukvara som är anpassningsbar efter dina behov. Genom ett gränssnitt kan all CAM-data överföras till NCSIMUL, detta oberoende av vilket CAM-system du använder. Denna integration gör att all information, som behövs för att göra verifieringen, förs över till NCSIMUL. Det handlar om att detalj, ämne, nc-kod, fixtur och verktyg redan blir rätt paketerat i NCSIMUL redo för verifiering och optimering.

Clarico-Image-Text

Varför investera i simuleringsmjukvara?


Svaret är inte givet. Det beror helt och hållet på vem som frågar. Beroende av vilket arbete eller befattning du har ser svaret helt olika ut. Oavsett om befattningen innebär att du använder simuleringsmjukvara eller ej så finns det vinster.

I vår broschyr ska vi försöka ge några ledtrådar för ett par av de befattningar som på något sätt berörs av en investering i simuleringsmjukvara.

Intresserad av en demo?

Kontakta oss så berättar vi mer.