Vilka styrsystem stödjer EDGECAM?

I huvudsak programmeras CNC-maskiner med ett textbaserat (ASCII) språk i ISO eller Heidenhain format. Tyvärr är inte språket så standardiserat att allt är lika snarare är det så att varje maskintillverkare och tillverkare av styrsystem bygger sina respektive utrustningar endast med standarden som en grund på vilken de skapar sina egna unika lösningar. Detta gör att stora krav ställs på möjligheten att anpassa CAM-systemets postprocessor, inte bara till maskin och styrsystem utan även till användare och metod. Några av de vanligaste styrsystemen är: Fanuc, Heidenhain, Siemens och Mitsubishi.

Maskinfabrikat finns det ännu fler av därtill alla olika varianter de har i sina respektive modellprogram. Maskintillverkare har även stora möjligheter att anpassa styrsystemen till sin specifika maskin vilket ofta innebär att CNC-programmet ska skrivas på ett speciellt sätt för att maskinens fulla potential ska kunna utnyttjas. 

Härav är det lätt att förstå behovet för anpassning av postprocessorer. I EDGECAM ingår ett verktyg för denna anpassning, Code Wizard. Med Code Wizard kan användaren själv skapa och anpassa egna postprocessorer. Dessutom erbjuder vi alla kunder med giltiga serviceavtal tillgång till vårt breda sortiment med ”standard” postprocessorer. 

För att ett korrekt CNC-program ska kunna genereras av EDGECAM krävs att det i systemet finns en postprocessor som är anpassad för just den maskinen. Postprocessorn fungerar som översättare, dvs den grafik som verktygsbanorna visar på bildskärmen översätts av postprocessorn till ett språk som CNC-maskinen förstår. Formatet på CNC-programmet är skrivet i ASCII-kod där textinnehållet ska se ut på ett specifikt sätt beroende av styrsystemet. System som Fanuc, Siemens och Heidenhain har alla sina specifika utseenden på koden. Ofta är deras kodspråk baserat på standarden ISO-6983 som har sitt ursprung i 1950-talet.

 

Genom åren har vi och många andra CAM-leverantörer skapat flera tusen olika postprocessorer. Att antalet är så stort kan förenklat förklaras av att varje enskild CNC-maskin är en egen individ som kräver en specifik CNC-kod för att fungera optimalt. Riktigt så extremt är det inte men nästan. En liten jämförelse kan vara hur inställning av tävlingsfordon görs. Det finns olika modeller till dessa flera val av växellåda, utväxling och motor. Därtill anpassas däck och hjulinställningar efter typen av underlag. Inte minst sker inställningar efter förarens preferenser. På samma sätt är det med CNC-maskinen, identiska maskiner används på lika sätt beroende av vilken miljö de används i.


Intresserad av en demo?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Finns det standard postprocessorer?

Det korta svaret är Ja det finns det. Följdfrågan är naturligtvis hur bra fungerar de? Här kan svaret bli inte alls lika väl som hyggligt bra.

Låt oss göra en jämförelse mellan en bil och en CNC-maskin, kan tyckas som en väldigt långsökt jämförelse men i båda fallen handlar det om en stor mängd variabler som anpassas för varje tillfälle.

På samma sätt som en CNC-maskin köps för en tydlig uppgift har bilen en tydlig uppgift. Denna uppgift definierar relativt väl hur maskinen respektive bilen ska vara beskaffad en bil som ska användas för att köra rally har en grundform som anpassas till varje rally. 

När bilen ska användas är det flera faktorer som påverkar de inställningar som kan göras i bilen. Vilket underlag är det, grus, asfalt, is eller något annat? Hur ser banan ut är den rak eller väldigt krokig, är det stora höjdskillnader. Det är några faktorer som påverkar hur bilen ska ställas in med avseende på däck, växellåda, utväxling mm.Dessutom ska bilen anpassas så att föraren har optimala förutsättningar att kontrollera bilen.

På liknande sätt är det med CNC-maskiner. En maskin av viss modell från en tillverkare kan som en bil användas till många olika uppgifter. Precis som bilen har CNC-maskinen en mängd funktioner som kan anpassas (kanske rent av fler än bilen!). Denna anpassning är helt nödvändig då maskinen kan användas i väldigt olika miljöer. Är det en miljö med serieproduktion eller är det enstycks tillverkning? Använder man samma material? Är det olika storlek på de detaljer som tillverkas? Vilken noggrannhet gäller för de detaljer som tillverkas? Vilka verktyg används i maskinen? Detta är några av de faktorer som påverkar hur en CNC-maskin används

Med den bilden klar är det enkelt att förstå att en CNC-maskin av viss modell från en tillverkare ser ut på ett sätt hos en användare och på ett annat sätt hos andra användare. Lägger vi dessutom den mänskliga faktorn blir det ännu mera påtagligt att anpassning är mer regel än undantag. Det är faktiskt så att en CNC-maskin under installation anpassas av den tekniker som utför installationen, det kan få den lilla men viktiga innebörden att till modell och specifikation identiska maskiner konfigureras olika beroende av installatör. Skillnaderna behöver inte vara stora men de finns där och leder till att varje CNC-maskin kräver sin egen postprocessor för att kunna användas optimalt.

Vad är en postprocessor?