VI ÄR EDGE TECHNOLOGY

Vi erbjuder företag och offentlig verksamhet lösningar som ger dem ökade möjligheter att driva  sina verksamheter mer lönsamt och hållbart. Våra lösningar består av CAM (Computer Aided Manufacturing).


Sedan starten 1997 har vi som verksamhet vuxit och är numera en av de ledande leverantörerna i Sverige inom våra verksamhetsområden. Fler än 700 företag och offentliga organisationer från norr till söder använder våra lösningar för att säkerställa effektiv och lönsam produktion. 


I de förbättringar våra lösningar ger märks framförallt ökad produktion i verktygsmaskiner.


De lösningar vi levererar tillsammans med vår kunnande bidrar till att produktion och tillverkning kan bedrivas med god lönsamhet och ökad hållbarhet i Sverige. När vi hjälper användare att utveckla metoder och processer ger vi dem samtidigt ökad konkurrenskraft. Ett mycket viktigt arbete inte minst inom industrin som i allt högre utsträckning utsatts för konkurrens från en global marknad. 

I takt med ökad medvetenhet om hur vi människor på olika sätt påverkar miljön ökar betydelsen och vikten av att kunna bedriva lönsam och effektiv tillverkning så lokalt som möjligt. Kan vi på något sätt få företag att behålla tillverkning i Sverige istället för att flytta till annat land menar vi att vi alla tjänar på det.

VÄLKOMMEN TILL OSS

VI SER FRAM EMOT ATT TALA MED ER OCH LÄRA OSS MER OM ERA UTMANINGAR.


DE LÖSNINGAR VI LEVERERAR UTVECKLAS AV LEDANDE LEVERANTÖR

CAM programmen utvecklas av Hexagon Manufacturing Intelligence som är världens största CAM-leverantör. Från dem har vi produkterna EDGECAM, DESIGNER, WORKNC, WORKXPLORE samt NCSIMUL.Produkterna som våra leverantörer utvecklar är under ständig utveckling. CAM programmen vi levererar uppdateras regelbundet och vid två tillfällen per år levereras en komplett ny programvara. En utveckling som är helt nödvändig med tanke på den utveckling som sker inom verktyg, metoder och maskiner.   

ETUX

SEDAN 1999 HAR VI GENOMFÖRT ÅRLIGA TRÄFFAR

FÖR VÅRA EDGECAM-ANVÄNDARE


VÅRA KONTOR

Vi utgår från våra kontor i Sala, Värnamo och Stockholm. I Sala och Värnamo håller vi regelbundet utbildning för våra användare. All utbildning sker i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning.

.

  Vi har även möjlighet att erbjuda utbildning på annan ort då vi har mobil utrustning för utbildning. 

Clarico-3 Columns Style 2

sala

I Sala finner ni oss på
Fabriksgatan 3
733 39 Sala

Clarico-3 Columns Style 2

Värnamo

I Värnamo finner ni oss på
Silkesvägen 30
331 53 Värnamo

Clarico-3 Columns Style 2

Stockholm

I Stockholm finner ni oss på
Östra Banvägen 10B
182 46 Enebyberg