VI ÄR EDGE TECHNOLOGY

CAM-PROGRAM & LAGERLÖSNINGAR

Vi arbetar med investeringar i första hand inom CAM (Computer aided manufacturing) program samt lagerlöningar. Investeringar som företag och offentliga verksamheter gör för att skapa ökat utrymme för lönsamhet.


Sedan starten 1997 har vi som verksamhet vuxit och är numera en av de ledande leverantörerna i Sverige inom våra verksamhetsområden. Fler än 700 företag och offentliga organisationer från norr till söder använder våra lösningar för att säkerställa effektiv och lönsam produktion. 


I de förbättringar våra lösningar ger märks framförallt ökad produktion i verktygsmaskiner och mer rationellt intern logistik och lagerhållning. Inom lagerhållning har vi installerat lagerautomater på ett flertal sjukhus för säker hantering av läkemedel.  


De lösningar vi levererar tillsammans med vår kunnande bidrar till att produktion och tillverkning kan bedrivas med god lönsamhet i Sverige. När vi hjälper användare att utveckla metoder och processer ger vi dem samtidigt ökad konkurrenskraft. Ett mycket viktigt arbete inte minst inom industrin som i allt högre utsträckning utsatts för konkurrens från en global marknad. 


I takt med ökad medvetenhet om hur vi människor på olika sätt påverkar miljön ökar betydelsen och vikten av att kunna bedriva lönsam och effektiv tillverkning så lokalt som möjligt. Kan vi på något sätt få företag att behålla tillverkning i Sverige istället för att flytta till annat land menar vi att vi alla tjänar på det.


 

Välkommen till oss

Vi ser fram emot att prata med er och lära oss mer om era utmaningar.

dE LÖSNINGAR VI LEVERERAR UTVECKLAS AV LEDANDE LEVERANTÖRER

CAM programmen utvecklas av Hexagon Manufacturing Intelligence som är världens största CAM-leverantör. Från dem har vi produkterna EDGECAM, WORKNC, WORKXPLORE samt NCSIMUL.

Lagerautomater levereras av SupplyPoint Systems en av världens ledande leverantörer av lagerautomater för små och medelstora artiklar. Från dem har vi produkterna 28Level, Rotopoint, samt LID och ECTC.
De läkemedelsautomater vi levererar till sjukhus och vårdinrättningar i Sverige kommer från TouchPoint Medical.

Våra hissautomater så kallade VLM (Vertical Lift Machine) kommer från Modula även de världsledande inom sitt område. LIFT och SLIM är de stora produkterna från Modula.


De produkter som våra leverantörer utvecklar är under ständig utveckling. De CAM program vi levererar uppdateras regelbundet och vid två tillfällen per år levereras en komplett ny programvara. En utveckling som är helt nödvändig med tanke på den utveckling som sker inom verktyg, metoder och maskiner.   

Verksamhetsidé

Edge Technology AB erbjuder CAM-program och lagerlösningar tillsammans med tjänster som ökar våra kunders möjlighet att vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Genom att samarbeta med oss skapar kunden utrymme för ökad produktivitet.

Vår Vision

Vi ska vara Nordens ledande leverantör av CAM-program och lagerautomater.

Vår Mission

Vi hjälper våra kunder att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga genom effektiviserad produktion. Våra produkter i kombination med vårt kunnande och våra tjänster ligger till grund för ett långsiktigt samarbete. Vi strävar efter ömsesidigt lönsamma relationer med våra kunder. Vi tillhandahåller ledande produkter och tjänster inom alla våra verksamhetsområden. Vi är under ständig utveckling

ETUX

Sedan 1999 har vi genomfört årliga träffar för våra EDGECAM-användare som vi benämner ETUX.

ETUX står för EDGE TECHNOLOGY USER EXPERIENCE. 

VÅRA KONTOR

Vi utgår från våra kontor i Sala, Värnamo och Stockholm. I Sala och Värnamo håller vi regelbundet utbildning för våra användare. All utbildning sker i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning. Vi har även möjlighet att erbjuda utbildning på annan ort då vi har mobil utrustning för utbildning. 

I Sala har vi dessutom lager med reservdelar för SupplyPoint, vilket innebär att vi på kort tid kan leverera i det fall någon del av utrustningen behöver bytas ut eller kompletteras.

Ni finner oss i Sala

Fabriksgatan 3

73339 Sala

I Värnamo finner ni oss på 

Silkesvägen 30

33153 Värnamo

Odoo text and image block

I Stockholm finner ni oss på 

Östra Banvägen 10b

182 46 Enebyberg

Ta kontakt med oss idag

Vi finns i Sala, Stockholm och Värnamo