Använder du CAM som ett CAT?

För de flesta som verkar i samma bransch som oss är CAM en väletablerad akronym. CAT är mer tveksamt om någon använder det men låt oss ha det med i denna korta historia.

CAM har funnits och använts sedan sent 1950-tal, i mer än 60 år har tekniken hjälpt producerande företag att använda sina styrda maskiner mer effektivt.

I början var det i första hand bil och flygindustrin som använde CAM-system. Då handlade om att skapa verktygsbanor för de krökta och dubbelkrökta ytor som förekommer i båda dessa branscher. Det vill säga CAM-systemen användes för att beräkna de verktygsbanor som var svåra eller omöjliga att skapa manuellt. De system som då användes var jämfört med dagens system väldigt primitiva och begränsade i vad de kunde göra. De kunde dock skapa verktygsbanor som människan själv inte kunde skapa därmed kan man säga att de motiverade sin existens. 

Dagens CAM-system kan så mycket mer och begreppet CAM spänner över ett större område än själva verktygsbanan. M i CAM står ju för Tillverkning ett minst sagt brett begrepp, om vi begränsar det till att CAM har med styrda bearbetningsmaskiner (CNC-maskiner) att göra så blir det ett mer hanterligt område men ändå mer än bara en verktygsbana.

Clarico-Full Image

Processen från en ritning eller CAD-modell till en färdig detalj i maskinen innehåller en rad med moment där ett modernt CAM-system ger fördelar. Utan att här gå in i detalj på vad CAM-systemet tillför i respektive moment kan vi dock konstatera att inverkan är stor. Från beräkning av pris där systemet ger stöd för både prisberäkning och analys av utmaningar. Kontroll och styrning av nödvändiga verktyg och fixturer likaså. Optimering av skärdata och bearbetningsegenskaper ligger också inom CAM. Styrning av bearbetningen baserat på mätning av färdig detalj är också en CAM uppgift. Listan växer hela tiden i takt med att system och teknik utvecklas.

Med den bilden av ett CAM-system blir det lite begränsande och enkelspårigt när fokus ligger på verktygsbanan och CNC-koden för den banan. När det är fokus då används CAM som CAT där T står för Verktygsbana. Det är naturligtvis viktigt att verktygsbanan blir korrekt men det är en del av CAM-systemet. Kan vi för att låna ett uttryck ”släppa sargen” och se på helheten istället för detaljen då kan systemen göra betydligt större nytta. CNC-koden är viktigt men det är inte viktigt hur den ser ut det viktiga är att den detalj som ska producerad blir producerad så effektivt som möjligt. Så fram för mer CAM och mindre CAT.

Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma?

Med vänlig hälsning

Edge Technology ABVad tillför CAM för den som köper legoproduktion?