CAM- och IT lösningar i fokus
Hos högteknologiska Varbergs Precision

Tillväxt sker inte av en slump. Företagsledningen hos kontraktstillverkaren Varbergs Precision ser och förstår vad som krävs i form av maskiner och IT, planering samt organisation för att ta sig an den ökade komplexiteten som kommer med nyinvesteringar, utvecklingssteg, kompetensöverföring och med varje ny produkt och kundförfrågan.

– Det är inte bara positivt för oss med att allt arbete blir mer krävande ur ett teknologiskt perspektiv men samtidigt är det vår väg att utvecklas till ett framgångsrikt företag som går i främsta ledet med ny teknik. Kraven höjs för var dag hos våra kunder och i vår bransch, därför behöver vi ständigt fylla på med ny kunskap i företaget, säger Joakim Engelin vd och delägare.

Varbergs Precision AB är ett företag som vill framåt, vill växa men som hålls tillbaka pga. svårigheter att hitta utbildade ingenjörer och tekniker. Man är ett verkstadsföretag som arbetar i ett högteknologiskt segment av industrin vilket ger en starkt teknikorienterad produktion då det alltid handlar om avancerade och komplexa detaljer med snäva toleranser.

Tillverkaren är specialiserad på flexibel legotillverkning i framförallt korta serier och prototyptillverkning med den senaste maskinparken på marknaden.

–Vi utbildar konstant och internt för att höja kompetensen i vårt företag och det gäller på alla nivåer bland vår personal, från kontoret och ut på verkstadsgolvet, säger Joakim.

Automatisering – obemannad produktion/drift

Det går bra för Varbergs Precision och man behöver utöka sin produktionskapacitet för att kunna tacka ja till de allt fler förfrågningar från befintliga kunder när det nu också handlar om större serier som kan automatiseras. Den ökande spindeltiden per dygn kräver mer obemannad produktion.

– Vi behöver förändra våra arbetssätt och vara mer konkurrenskraftiga på lite större serier och då behöver vi använda fler produktionstimmar på nätter och helger, så vi har investerat i en helt ny produktionscell från DMG MORI, en DMU60 EvO med PH CELL 40 paletter, informerar Joakim. 

– Med denna nyinvestering i maskinparken öppnar sig stora möjligheter men också förändringar i hur vi arbetar och vad vi arbetar mot. Det öppnar också upp för nya kunder, nya detaljer och fler order, då vi varit fullbelagda under en tid.

– Standardisering av arbetssätt gör att vi kan korta våra programmeringstider väsentligt. Minska eller rent av slippa ställtider.

Kommer vi in på dagens tema med våra intervjuer så handlar det om att Joakim och hans medarbetare har haft ett långt samarbete med Edge Technology AB och Edgecam.

– Vi kontaktade Pierre Holmström och berättade vad vi ville göra, för det visste vi men vi behövde expertishjälp, säger Joakim och Pierre Holmström förklarar;

– Själva insamlandet av data är ju inte svårt. Men vad ska man använda den till? Den biten är vi väldigt bra på. Verkstadsföretag inom tillverkning har väntat på verktyg som kan hjälpa dem att använda insamlade data och optimera processerna genom intelligent bearbetning.

Här pratar vi BIG Data och IT på en mycket hög tekniknivå – uppkopplade bearbetningsprocesser och avancerad analys av bearbetning. Och det kräver utbildning och olika steg i utbildning för att implementera dessa system i vardagen hos Varbergs Precision.

Clarico-Full Image

Det finns självklart olika strategier att ta till för att skapa effektivare tillverkningsprocesser som kan användas för att optimera produktionen och mer drifttid i maskinerna.

Pierre Holmström berättar;

–  Här på Varbergs Precision har man använt och använder dagligen EDGECAM´s olika mjukvaror och har genom åren byggt på sig mycket kunskap. Nu är utmaningen att bygga in denna erfarenhet och kunskap i EDGECAM och låta systemet utföra dessa beredningsprocesser och på det sättet eliminera den mänskliga faktorn och säkerställa kvalitén.

– Vi har lärt oss ett sätt och kört på under alla år och behövde tänka om och skärpa upp. Sedan har också Edgecam`s utbud vuxit men vi har inte riktigt hängt med utan gjort vad vi kunnat, säger Joakim.

– Detta är lösningen på att vi måste kunna släppa processerna utan mänsklig övervakning. När vi kör maskincellen i obemannad drift. Händer det något så stannar maskinen och någon av oss kan åka till verkstaden och felsöka och trycka på start igen, säger Joakim.

Och här är – AI artificiell intelligens inblandat

Nu pratar vi verkligen avancerad kod av ettor och nollor. Det kan handla om att systemet tar egna beslut utifrån programmerarnas egna parametrar, ger snabba och exakta verktygsrekommendationer för den specifika operationen och materialtypen där användaren får möjlighet att integrera verktygsuppsättningar direkt i sina digitala bearbetningsmiljöer. Tillsammans med programvara som bidrar till att förbättra och framförallt standardisera processerna.

Programmerarna får i Edgecam tillgång till intelligenta funktioner och exakta data när de ska välja verktyg, verktygsvägar och skärdata, medan operatörerna kan fjärrövervaka maskinerna och använda dataintelligens från bearbetningsprocessen för ökad prestanda och undvika förslitning och skärbrott. Det resulterar sin tur i högre kvalitet, mindre skrot och snabbare genomflöde.  Dessutom möjliggör molnlösningarna regelbundna uppdateringar av funktioner och lösningar utan fysisk support. Det snabbar upp processerna och kunden kan alltid vara säker på att det blir rätt.

– Som programmerare ställer du frågor till systemet och får samma svar/bearbetning oavsett hur detaljen ser ut. Det betyder att alla maskinoperatörer kör sina detaljer på samma sätt.

Så för att göra en resumé av vårt möte (som skede utomhus, allt för att skydda varandra från Covid-19) så säger Joakim Engelin så här om strategin för framtiden;

– Expansion med en helt ny produktionscell för helautomatisk drift och obemannad körning. Förberedelser pågår för fullt med utbildning av personal och automatisering av CAM-beredningen. Och med helautomatisk drift, så behöver vi kunna verifiera mått och ytor under process. Här samarbetar Renishaw och Edge Technology inom verifiering och mätning direkt i maskinen för vårt bästa resultat.

En fråga i sammanhanget handlar om IT säkerhet. Det är idag mycket vanligt med molntjänster där man sparar ibland konfidentiell information, hur tänker ni på Varbergs Precision?

– Vi jobbar helt krypterat med känslig information så det är jag inte orolig för, säger Joakim.

Kommentar Pierre Holmström;

Nu pratar vi verkligen avancerad kod av ettor och nollor. Det kan handla om att systemet tar egna beslut utifrån programmerarnas egna parametrar, ger snabba och exakta verktygsrekommendationer för den specifika operationen och materialtypen där användaren får möjlighet att integrera verktygsuppsättningar direkt i sina digitala bearbetningsmiljöer. Tillsammans med programvara som bidrar till att förbättra och framförallt standardisera processerna.

CAM-lösningar från EDGECAM

– Vi håller på med 3 delar på Varbergs Precision. Automatisering av CAM-beredning med EDGECAM´s Strategy Manager. Utbildning i EDGECAM´s CAD-mjukvara DESIGNER. Implementering av probning via EDGECAM, säger Pierre Holmström på Edge Technologies AB.

Strategier och automatisering av beredning.

– För att fullt ut kunna utnyttja EDGECAM´s mjukvara som tar egna beslut för att effektivisera och automatisera CAM-beredningen behövs kompetensutveckling inom Strategy Manager. Detta för att under kortare tid kunna bereda fler detaljer och fortsätta att vara konkurrenskraftiga samtidigt som man säkerställer att beredningen och skärtekniker alltid genomförs enligt en viss standard framtagen av Varbergs Precision.

CAD-Programmet Designer.

– För att öka lönsamheten och effektiviteten i CAM-beredningen behöver CAD-underlaget vara bra. Genom att kompetensutveckla inom Designer ökar förutsättningarna för att vägen från ritning till färdig detalj blir kortare. Designer är utvecklat för CAM-användaren och är ett otroligt bra verktyg för att hantera och anpassa solidfiler, oavsett från vilket CAD-systemfilerna ursprungligen är skapade i.

Probe hantering i EDGECAM.

– För att få till probning av produkt direkt ifrån CAM-beredningen till maskin behövs förbättrad förståelse för Probe-hanteringen i EDGECAM. Även automatisk hantering av nollpunkter, slitage och kompensering av verktyg är delar som hanteras direkt i CAM-beredningen.

– Joakim har även en väldigt sund inställning till att all programmering till maskinerna ska ske i EDGECAM, oavsett hur ”enkel” bearbetning det är. På detta sätt finns det alltid en spårbarhet och alla jobbar på satta sätt och följer samma rutiner, säger Pierre Holmström. Digitalisering handlar om effektivitet, att ta den korta vägen, jobba smartare. Utvecklingen går mot en allt mer automatiserad och digitaliserad produktionsprocess, som i sin tur leder till nya beteendemönster. För att hänga med ska vi och vill ligga långt framme i digitaliseringsarbetet och minimera mänskliga fel och tillverka mer per timme, per dag och med obemannad drift under kvällar och helger.

Reportage från Maskinoperatören  

Ta nästa steg mot Industri 4.0
Spara tid med EDGECAM