EDGECAM 2021.0
Betydligt snabbare waveform bearbetning

Stor tidsbesparing i den nya versionen av EDGECAM

EDGECAM 2021

Ny och förbättrad funktionalitet i den senaste versionen av EDGECAM från Hexagon, ökar användarens produktivitet genom kortare beräkningstid och snabbare verktygsbanor. Ett antal av dessa produktivitetshöjningar har uppnåtts genom att minska beräkningstiden genom att förbättra EDGECAMs parallella bearbetningsförmåga. Två av de mest populära bearbetningscyklerna - Roughing och profilering - drar nytta av förbättringar av programvarans algoritmer för flera trådar.

Tre betydande tidsbesparingar: EDGECAMs världsledande höghastighets Waveform Roughing-strategi är nu betydligt snabbare när man skapar verktygsbanor för både solider och trådgeometrier. Produktchef Miguel Johann säger:
"Många benchmarkstester visar en förbättring motsvarande 30 procent i beräkningar, jämfört med föregående version."

När du använder profileringscykelens underskärningsfunktion har besparingen på mellan 40 och 60 procent registrerats, beroende på modellens storlek och komplexitet. Förbättringar av programvarans arkitektur ger en genomsnittlig tidsbesparing på 70 procent vid kontroll av verktygsbanor med Machine Simulator när programvaran startas.

En radikal översyn av EDGECAMs probehantering kretsar kring åtta nya cykler, som ger stöd för programmering av olika probecykler i maskinen. Cyklernas NC-kod kan konfigureras för att stödja Hexagons m & h probemakron, liksom många andra populära probesystem för olika styrsystem. Dessutom stöds  Siemens- och Heidenhain probestyrning.

Som följd av specifika kundförfrågningar har sex nya eller uppdaterade kommandon införts i Inspektion cykeln. Inklusive förmågan att global redigering av features och att specifikt kontrollera layouten för både Linjär och Rektangulär mönster.

Förutom tidsbesparingar använder den nya optionen Cut by Region en jämnare verktygsbana där varje segment av en komponent görs klart innan nästa bearbetas.

Ny strategi, (”Outside To In”) som skapar banor utifrån och in mot mitten av planet. ”Overlap Edge” som anpassar verktygsbanan så att det inte blir något material kvar utmed ytterkanterna på planet som bearbetas. 

Extra Lead In / Out-funktionalitet för svarvar ger mer styrning av sekundärrörelsen i Finish Groove-cykeln. Applikationsingenjör Mike O’Neill förklarar: ”Spår finns i alla former och storlekar och är inte alltid symmetriska. EDGECAM 2021 innehåller en sekundär Lead Move-dialog, vilket innebär att när cykeln slutför den motsatta sidan av ett spår kan användaren nu använda unika Lead In- och Lead Out-rörelser.”

Ytterligare förbättringar inom svarvning ger mer styrning när man använder vinklade svarvverktyg. Två nya modifierare, "Corner" och "Lock", möjliggör en "dynamisk kontaktpunkt", som bibehåller samma position i förhållande till skäret vid alla riktningar. 

Så kallade ”Dovetail-fräsar”, som introducerades i tidigare versionen av EDGECAM, kan nu användas i profilcykel i både fräs- och svarvningr. Features i solider och ytor kan väljas i för att skapa kollisionsfria verktygsbanor. "Som svar på kundförfrågningar har funktionen Protect Solid som finns i profileringscykeln förbättrats för att ge säkrare verktygsbanor när man använder kommandona Multi-Pass och Pick Solid Face."

Utgåvan från 2021 innehåller två viktiga nya funktioner för maskinkonfigurationer för att utnyttja bästa praxis. ”Variabel stigning och stöd för flera axlar på verktygsmonteringsblock har införts i kinematiken för Linear Turret Lathes. Använd switch i Code Wizard för att ange den exakta positionen för flera verktygsplatser i en revolver, som tydligt visas i Maskinsimulatorn.

”Flerfunktions-svarvar (MTMT) stödjer verktyg monterade vinkelhuvud. Den här typen av verktygskonfiguration har använts i EDGECAMs fräsmiljö i flera år, på så sätt drar MTMT-användare nytta av en funktion som har testats noggrant."

Avslutningsvis, Wire EDM (Trådgnist) innehåller en ny strategi för kommandot ”Wire Set-Up” och utökat stöd för styrsystem. 

Strategin ” ‘create pocket rough tag and finish files” stödjer branschpraxis och gör det möjligt för användare att skapa fyra separata NC-filer, för Pocketing, Roughing, Tag och Finishing. Teknologitabeller för Charmilles och ONA AV har lagts till, tillsammans med utökat stöd för en rad Mitsubishi-styrsystem.

Om EDGECAM 2021

Produktnamn: EDGECAM 2021

Webbsida: www.edgecam.com

Kort om nyhter

  • Grov och profil bearbetning förbättrade genom flertråds algoritmer

  • Åtta nya cykler med stöd för Hexagon m&h prob makron och många andra probsystem

  • Waveform bearbetning skapar verktygsbanor betydligt snabbare från både solider och trådgeometri.

  • Ny WIRE EMD strategi ger separata CNC filer för Pocketing, Roughing, Tag och Finishing

Hexagon är världsledande inom sensor, programvara och autonoma lösningar. Vi arbetar med data för att öka effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten inom industri-, tillverknings-, infrastruktur-, säkerhets- och mobilitetsapplikationer.

Vår teknik formar stads- och produktionsekosystem för att bli alltmer kopplade och autonoma - vilket säkerställer en skalbar och hållbar framtid.

Hexagons Manufacturing Intelligence division tillhandahåller lösningar som använder data från design och konstruktion, produktion och metrologi för att göra tillverkningen smartare. För mer information, besök hexagonmi.com.

Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.


Dykfräsning & Highfeed
Delta på vårt kommande webinar tillsammans med Seco Tools