Programmera toleranssatta detaljer
Edgecam underlättar programmering av toleranssatta detaljer ytterligare

Ett återkommande problem för alla som programmerar är att i NC-programmet erhålla korrekta verktygsbanor i förhållande till måttsatta toleranser. Mått med nominellt symmetrisk tolerans är sällan något problem men alla de detaljer i toleranslägen över eller under det nominella skapar bekymmer för programmeraren, speciellt att säkerställa optimala verktygsbanorna i förhållande till toleranserna på detaljen och detta på ett enkelt sätt.   

För att kunna hantera tolerans krävs ofta dubbelarbete genom att skriva ut ritning med toleransangivelser eller ha använda både CAD och CAM system samtidigt. Ett ofta krångligt och omständligt arbetssätt. Överföringen av toleransen sker i dessa fall som regel helt manuellt. Att överföra data manuellt innebär alltid en risk för misstag det är lätt hänt att ett decimalkomma hamnar fel. Ett litet fel som kan innebära stora kostnader och mer arbete.

CAM systemet EDGECAM erbjuder en lika enkel som användbar funktionalitet inom detta område.

De mått som är toleranssatta på en detalj följer med in i EDGECAM och ger programmeraren tydliga signaler om vilka mått som gäller.

För att göra hantering av toleranser ännu enklare är det i EDGECAM möjligt att låta toleranserna ingå i automatisering av programmeringen. EDGECAMs unika Strategy Manger använder sig av toleranserna och skapar automatisk de korrekta verktygsbanorna.

Kontakta oss så kan vi berätta mer

Edge Technology AB.

Från solid till solid
Utan att redigera NC-koden