Ta nästa steg mot Industri 4.0
Spara tid med EDGECAM

Ta nästa steg mot Industri 4.0

I all verksamhet utsatt för konkurrens är det av största vikt att den tid som står till förfogande används på bästa möjliga sätt. Det är viktigt av framför allt två skäl, det ger ökad lönsamhet då mer kan produceras på given tid samtidigt innebär det minskad stress på de människor som är involverade i processen.

Det finns självklart många metoder att ta till för att skapa effektivare produktion här väljer vi att lyfta fram 3 relativt enkla metoder som kan användas för att optimera produktionen så att den är helt redo för optimerad bearbetning och mer drifttid i maskinerna.

Följande tre områden är värda att se mer på för att skapa om du en optimerad produktion.

Programmera samtidigt som maskinen bearbetar

Ett enkelt sätt att optimera produktionen är att programmen för nästkommande detaljer som ska bearbetas produceras samtidigt som maskinen bearbetar. För att detta ska bli helt optimalt och säkert krävs ett CAM-system.

Har man ett CAM-system är det smidigt att programmera samtidigt som maskinen bearbetar då CAM-systemet oftast är placerade i en miljö där det som händer i maskinen inte är störande. Att stå och programmera i maskinen eller i direkt anslutning till den är för de flesta såväl stressande som störande. I CAM-systemet kan flera detaljer programmeras i god tid vilket sparar dyrbar tid i maskinen. Dessutom kan många CAM-system simulera bearbetningen vilket gör inkörning av ett jobb i maskinen betydligt enklare och snabbare.

Spara verktygsbyte

Bearbetningsmaskinen gör störst nytta när det faller ned spånor i spånlådan. Det är därför viktigt att bearbetningsprocessen i maskinen är optimerad så att så få avbrott som möjligt erhålls. Varje I produktionen är det viktigt att få så mycket produktion som möjligt utan att ta pauser. Om du måste byta verktyg hela tiden kommer du att förlora många produktionstimmar.

Se därför till att allt som kan bearbetas med ett verktyg bearbetas innan du byter ut verktyget. På så sätt undviker du flera verktygsbyten, du sparar mycket tid och till slut får du en optimerad produktion.

Minimera  mänskliga fel

I produktionen kan det mänskliga felet ofta sluta i en kostsam affär. Med manuell programmering kan du enkelt göra ett misstag, vilket i värsta fall kan sluta i en kollision.

Du kan bli av med dessa fel helt, du har rätt CAM-verktyg. Det beror på att det finns en postprocessor som ser till att NC-koden är säker och enhetlig varje gång. Dessutom kan produktionen simuleras innan den startas, så att du kan se om det kommer att bli kollisioner i produktionen.

Lägger du dyrbar tid på manuell inmatning av NC-kod

Vi möter fortfarande många företag som ännu inte insett de många fördelar som ett CAM-system ger. Ett misstag som kostar betydligt mer än investeringen i modern teknik gör. Rätt använt ger ett modernt CAM system möjlighet att producera både effektivare och med högre kvalitet.

För alla de som ännu inte tagit detta steg mot Industri 4.0 kan det vara svårt att se vilka vinster ett CAM-system kan ge. Med vinster avser vi både kortare bearbetningstid, kortare programmeringstid, effektivare materialanvändning och lägre verktygsslitage. Enklast är att jämföra de grundläggande skillnaderna mellan manuell programmering på styrsystemet med CAM programmering. I en industrimiljö anpassad för Industri 4.0 är CAM-systemet en vital och viktig komponent.

Några av skillnaderna mellan Manuell programmering och CAM programmering 

Manuell programmering:

 • Dålig arbetsmiljö

 • Stor risk att människan gör fel

 • Tidskrävande

 • Inkonsekvent programmering

 • Omöjligt att använda moderna bearbetningsmetoder

CAM system programmering:

 • Kortare programmeringstid

 • Använder moderna bearbetningsmetoder som Waveform

 • Korrekta program

 • Optimal materialanvändning

 • Snabbare modifiering

 • Konsekvent programmering

Med ett CAM-system skapar du snabbare och med större säkerhet ett korrekt CNC-program. Vill du veta mer om CAM då är du välkommen att kontakta oss genom att
klicka här
eller på 0224-37050.

Uppgradera till DESIGNER från Solid CAD/CAM eller Part Modeler
Upp till 70% rabatt