Vad består EDGECAM av?
EDGECAM kan anpassas till er verksamhet

Den huvudsakliga och mest grundläggande funktionen som EDGECAM erbjuder är förmågan att från ett grafiskt underlag skapa ett fungerande CNC-program till maskiner som används till spånskärande bearbetning. EDGECAM är uppbyggt som ett system med ett antal moduler som kan komplettera systemet allt efter det behov man har i verksamheten.

EDGECAM system: Milling | Turning | Wire | Production | Inspection

Till dessa finns det moduler som utökar funktionaliteten ytterligare, till exempel.

Tombstone Manager | Solid Machinist | 5-axis simultaneous | CAD interface

Läs mer om EDGECAMs olika system och moduler här.

EDGECAM kan skapa verktygsbanor till de flesta CNC-maskiner oavsett styrsystem maskinerna kan vara såväl 2-axliga maskiner som mångaxliga flerfunktionsmaskiner. För att lösa denna uppgift utvecklas och anpassas postprocessorn så att den fungerar såsom användaren önskar.

Automatisering är ett område som länge varit eftersatt inom programmering av CNC-maskiner. För att öka lönsamheten är det idag ett mycket viktigt område. Genom att låta EDGECAM automatiskt eller semi-automatiskt skapa såväl enskilda verktygsbanor som hela beredningar kan programmeringen av en CNC-maskin göras mer effektivt och med större säkerhet, EDGECAM erbjuder olika sätt att automatisera. Ett inbyggt makrospråk kallat PCI ger användaren möjlighet att med stor frihet skapa sina egna automatiska rutiner. För att ta det till full automatik används Strategy Manager där användaren skapar sina egna regelverk för automatiska moment. Där automatiken är helt kopplat till CAD-modellen från vilken EDGECAM läser av de Features som är möjliga att bearbeta. Ett mycket starkt automationskoncept.

I EDGECAM ingår alltid en komplett maskinsimulator som tydligt visar alla verktygsrörelser i en maskin. En simulering som används för att säkerställa korrekta verktygsbanor före postprocessering. Maskinsimuleringen kan med stor fördel kombineras med NCSIMULs verifiering av CNC-program, läs mer här. I NCSIMUL används en så kallad digital tvilling som ger en exakt illustration av den kommande bearbetningen. Hela denna process har till uppgift att skapa driftsäker produktion. 

Vilka styrsystem stödjer EDGECAM?

I huvudsak programmeras CNC-maskiner med ett textbaserat (ASCII) språk i ISO eller Heidenhain format. Tyvärr är inte språket så standardiserat att allt är lika snarare är det så att varje maskintillverkare och tillverkare av styrsystem bygger sina respektive utrustningar endast med standarden som en grund på vilken de skapar sina egna unika lösningar. Detta gör att stora krav ställs på möjligheten att anpassa CAM-systemets postprocessor, inte bara till maskin och styrsystem utan även till användare och metod.

Några av de vanligaste styrsystemen är,

Fanuc | Heidenhain | Siemens | Mitsubishi

Maskinfabrikat finns det ännu fler av därtill alla olika varianter de har i sina respektive modellprogram. Maskintillverkare har även stora möjligheter att anpassa styrsystemen till sin specifika maskin vilket ofta innebär att CNC-programmet ska skrivas på ett speciellt sätt för att maskinens fulla potential ska kunna utnyttjas. 

Härav är det lätt att förstå behovet för anpassning av postprocessorer. I EDGECAM ingår ett verktyg för denna anpassning, Code Wizard. Med Code Wizard kan användaren själv skapa och anpassa egna postprocessorer. Dessutom erbjuder vi alla kunder med giltiga serviceavtal tillgång till vårt breda sortiment med ”standard” postprocessorer. Läs mer om postprocessorer här.


Vilka licenser har du behov för?
EDGECAM licenser kan delas upp i 4 nivåer