Kursutvärdering EDGECAM

1

Det var en tydlig agenda *

Jag vågade ställa frågor *

Dagen uppnådde mina förväntningar *


2

Var lokalen bra *

Var frukost, lunch och fika bra? *

Var det tillräckligt med raster? *

Var det tydliga förklaringar av funktioner *

Kursens innehåll var relaterad till verkligheten *


3

Saknade du någonting under kursen? *

Förbättringsområden, tips och råd inför framtida kurser? *

Hur upplevde du kursledaren(1 är lägst 6 är högst) *

Kommentar till kursledare (valfritt)

4

Tidigare erfarenhet av CAM system? *

Ort *

Vilken kurs har du genomfört? *

Övrig kommentar

Företag (valfritt)

Namn (valfritt)